Okruhy činností » Lesnícka činnosť

Lesnícka činnosť

Lesnícka činnosť zahŕňa:

Služby a práce pre lesnícku prevádzku

  • ťažba, približovanie, manipulácia dreva,
  • výkon prebierok a prerezávok, zalesňovacích prác a ošetrovanie porastov a mladých kultúr podľa náležitostí a pokynov LHP (lesníckeho hospodárskeho plánu).

Odborná správa lesov

Odbornú správu lesov vykonávame cez fyzickú osobu Ing. M. Držíka  na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti odborného lesného hospodára, vydaného podľa § 7 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 52/1994 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi (Vydané Oblastným lesným úradom v Bratislave, č. 22/1995-BA).

Fyzická osoba Ing. M. Držík nie je platcom DPH.

Drevárska výroba

Palivové drevozahŕňa predovšetkým

  • výrobu a predaj palivového dreva zo skladu v sortimentoch 1m, 0,5m a 33cm. V prípade požiadavky vieme zabezpečiť aj prepravu objednaného palivového dreva,
  • kúpu drevnej hmoty na pni,
  • obchodovanie s drevnou hmotou.