Okruhy činností » Škôlkárska výroba

Škôlkárska výroba

Škôlkársku výrobu vykonávame na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby Ing. Michal Držík na činnosť - Zber plodov a semien lesných drevín; Lúštenie, skladovanie a produkcia lesného reprodukčného materiálu; Obchodovanie s lesným reprodukčným materiálom. (Vydané Ministerstvom pôdohospodárstva SR, č. 2194/2001-710). 

 

Ponúkame nadrozmerné lesné dreviny s výškou 30-50 cm a väčšou.

Dreviny dodávame počas vegetačného obdobia v kontajneroch, mimo vegetácie aj prostokorenné.

V prípade požiadavky zabezpečíme aj výsadbu.

Ihličnany

Listnáče

Ihličnany

 • Smrek obyčajný
 • Smrek pichľavý
 • Smrek omorika
 • Borovica sosna
 • Borovica čierna
 • Borovica kosodrevina
 • Smrekovec opadavý
 • a iné

Listnáče

 • Javor horský
 • Pagaštan konský
 • Dub letný
 • Dub zimný
 • Jaseň štíhly
 • Hrab
 • a iné