O nás » Úvod

O nás

Vykonávame odborné práce v oblasti

Lesníckej činnosti

 • odborná správa lesov,
 • služby a práce pre lesnícku prevádzku,
 • činnosť odborného lesného hospodára,
 • predaj dreva,
 • výroba guľatiny,
 • zber plodov a semien lesných drevín,
 • lúštenie, skladovanie a produkcia lesného reprodukčného materiálu,
 • spracovanie dreva a drevného odpadu na výrobky.

Škôlkárskej výroby

 • škôlka lesných a okrasných drevín,
 • sadové úpravy a údržba zelene,
 • pestovanie, produkcia a predaj okrasných drevín a krov,
 • predaj vianočných stromčekov.

Včelárstva

 • výroba a predaj medu a včelárskych výrobkov. 

 

Činnosť vykonávame ako právnická osoba STUPLES spol. s r.o., ale tiež ako fyzická osoba Ing. M. Držík. 

 

Osvedčenia na výkon činností:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby Ing. Michal Držík na činnosť - Zber plodov a semien lesných drevín; Lúštenie, skladovanie a produkcia lesného reprodukčného materiálu; Obchodovanie s lesným reprodukčným materiálom. (Vydané Ministerstvom pôdohospodárstva SR, č. 2194/2001-710)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Ing. Michala Držíka na výkon činnosti odborného lesného hospodára. (Vydané Oblastným lesným úradom v Bratislave, č. 22/1995-BA)